Fructificarea oportunităților de piață prin diversificarea activității

Heavy Load Expedition SRL

Heavy Load Expedition SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Miko Imre nr. 10, Etaj 8, apartament 90, județul Cluj, derulează începând cu data de 02.07.2021 proiectul intitulat: “Fructificarea oportunităților de piață prin diversificarea activității Heavy Load Expedition SRL”, codul SMIS: 132823, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin REGIO

– Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 6987/02.07.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO.

– Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Codul MySMIS: 132823.

Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea și îmbunatățirea poziției pe piață, prin cresterea competitivității, extinderea pieței și diversificarea activității societății Heavy Load Expedition SRL.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
–       Cresterea cifrei de afaceri cu 35% pâna la sfârsitul anului urmator implementarii proiectului, față de anul fiscal încheiat (2018),
–       Diversificarea activității, prin autorizarea unui cod CAEN nou în lista de activități.
 
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:
– Creșterea capacității de producție
– Crearea a 5 locuri noi de muncă.
 
Proiectul a fost implementat la adresa: municipiul Târgu Mures, strada Dezrobirii, nr. 65, județul Mures, în perioada 02.07.2021 – 31.05.2022.
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.514.286,90 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 950.000,00 lei (din care contribuția UE: 807.499,99 lei și Contribuția națională: 142.500,01 lei).

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Link-uri utile:

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați fonduri-ue.ro

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Buldozer pe șenile CAT D5