Infrastructură Rutieră și Poduri

Terasamente Autostrada Lugoj - Deva LOT 3

Denumire proiect

Autostrada Lugoj - Deva Lot 3, Coridorul 4 Pan European km 56+220 - km 77+361

Beneficiar

CNAIR

Antreprenor General – Asocierea Comsa, Aldesa, Teloxim, Arcadis Eurometudes

Începând cu luna septembrie a anului 2015, Heavy Load Expedition încheie un contract de execuție terasamente și transport cu partenerii de la Construcții și Excavații DVF, realizând împreună o parte din terasamentele pentru autostrada Lugoj – Deva, LOT 3.

Lucrarea se desfasura pe două schimburi astfel că rezultatele au fost excepționale.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Reabilitare poduri Drumul Nordului

Denumire proiect

Reabilitare Drumul Nordului, Județul Maramureș, LOT 1 și LOT 2

Beneficiar

Consiliul Județen Maramureș

Antreprenor General – IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wienn

Începând cu luna Martie 2021, compania noastră încheie un contract de subantrepriză cu compania multinațională IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT m.b.H Wienn, pentru reabilitarea a 4 poduri aflate pe DJ.108 D, DJ.108 A și DJ 193, jud. Maramureș LOT 1 și podețe Tip P2 aflate pe LOT 2. Timpul foarte scurt de execuție, respectiv 9 luni a fost o adevărată provocare, coroborat cu execuția lucrărilor sub trafic, Drumul Nordului fiind un drum foarte aglomerat. Cu o mobilizare exemplara, de 15 lucrători și personal TESA, organizare și profesionalism, echipa noastră reușește să finalizeze toate cele 4 poduri, și să le pună sub trafic în 8 luni, restul timpului a fost necesar pentru retușuri.

1. Pod KM 45+975 – lungime 66.49 ml, 4 deschideri, h=7 m
2. Pod 46+249 – lungime 38.29 ml – 2 deschideri, h=7m
3. Pod Km 102+101- lungime 22.88 ml, 1 deschidere, demolare pod vechi si construire pod nou), h=6 m
4. Pod Km 37+806 – lungime 26.61 ml, 1 deschidere, h=6m
5. Podețe Tip P2 – lungime 12 ml, camere de cădere și evacuare ape pluviale

Operațiuni executate

Galerie Foto

Proiectare și execuție autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea

Denumire proiect

Proiectare și execuție Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3b5, Nușfalău – Suplacu de Barcău Km 66+500 – 80+054

Beneficiar

CNAIR

Antreprenor General – NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKET

Începând cu luna octombrie 2021, compania noastră încheie un contract de subantrepriză cu compania multinațională NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI, pentru execuția podețelor, terasamente, transport pământ și agregate de carieră pe Autostrada Nușfalău – Suplacu de Barcău Secțiunea 3B5. Societatea noastră a mobilizat pana la 50 de lucrători, buldozere, camioane 8x4, camioane cu semiremorcă, excavatoare pentru asigurarea producției dorite, respectând în același timp o calitate incontestabilă a lucrărilor.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Transport Pământ Autostrada Lugoj - Deva LOT 3

Denumire proiect

Autostrada Lugoj - Deva Lot 3, Coridorul 4 Pan European km 56+220 - km 77+361

Beneficiar

CNAIR

Antreprenor General – Asocierea Comsa, Aldesa, Teloxim, Arcadis Eurometudes

În anul 2018, colaborarea cu partenerii noștri de la Construcții și Excavații DVF, continuă pe autostrada Logoj - Deva LOT 3, pe segmentul de transport pământ în umpluturi, excavații și nivelare pamant în depozite. Transportul de desfasoară pe lungimi de pană la 20 km, de la Nodul Holdea la KM 76 și la Nodul Dobra. Se lucrează pe două schimburi la cererea Antreprenorului, pentru o creștere însemnată a producției.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Terasamente Autostrada Sebeș - Turda LOT 2

Denumire proiect

Proiectare și execuție autostrada Sebeș - Turda, Lot 2 km 17+000 - km 41+250

Beneficiar

CNAIR

Antreprenor General – Asocierea Aktor SA – Euroconstruct Trading 98 SRL

Începând cu luna martie a anului 2017, încheiem un contract de execuție terasamente și transport cu asocierea AKTOR – EUROCONSTRUCT TRADING 98, pe Lotul 2 a autostrăzii Sebeș - Turda.
Împreună cu Antreprenorul am hotărât începând cu luna mai să ne desfășurăm activitatea pe două schimburi, pentru creșterea accelerate a producției.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Reabilitare și Modernizare DC132

Denumire proiect

Reabilitare și Modernizare Drum Comunal DC132 din Comuna Band, Jud. Mureș

Beneficiar

Primăria Comunei Band, Mureș

Antreprenor General – SC CITADIN PREST SA

În luna martie a anului 2018 compania noastră continuă colaborarea cu partenerii CITADIN PREST SA, prin încheierea unui contract de subantrepriză, privind lucrarările de reabilitare și modernizare a drumului communal DC132 din comuna Band, jud. Mureș. Sub acest contract am executat lucrări de reabilitare poduri, execuție podețe tubulare, subtraversări, rigole necarosabile, transport agregate de balastieră, demolare grinzi laterale, calea de rulare și balustrade la poduri, torcretari, camăsuieli la culeile podurilor.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Reparații și Întreținere Aeroclub Teritorial “Traian Dârjan” Cluj

Denumire proiect

Lucrări de Reparații și Întreținere a Pistei de Zbor pentru Aeroclubul Teritorial “Traian Dârjan” Cluj

Beneficiar

Aeroclubul României

Antreprenor General – SC ROAD MIX TECHNOLOGY SRL

Acest obiectiv a fost o mare provocare pentru noi, deoarece necesită o foarte bună mobilizare și optimizare a lucrărilor, astfel încat acestea să fie terminate într-un timp relativ scurt. Lucrarea s-a desfășurat pe o suprafață de aproximativ 45.000 mp, cu umpluturi de până la 1,3 m și pante de scurgere a apelor pluviale.
Compactarea, nivelarea si înierbarea suprafeței de zbor s-a făcut cu o atenție sportită.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Autostrada Sebeș - Turda LOT 4

Denumire proiect

Proiectare și execuție autostrada Sebeș - Turda, Lot 4 km 53+700 - km 70+000

Beneficiar

CNAIR

Antreprenor General - Asocierea SC PORR Construct SRL - PORR Bau GmbH

Începând cu luna septembrie a anului 2016, Heavy Load Expedition încheie un contract de prestări servicii de transport cu Asocierea SC PORR Construct SRL - PORR Bau GmbH, pentru execuția lucrărilor de Terasamente, așternere balast, așternere BSC și covor asfaltic. Lucrările la care am participat s-au derulat începand cu luna septembrie 2016 până în luna aprilie 2017. S-a mobilzat o mare parte din camioane lucrând pe schimb de 12 ore.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Reabilitare DN73 Pitești - Câmpulung - Brașov

Beneficiar

CNAIR

Antreprenor General - Asocierea SC AZVI SA - Straco Group SRL - Tractbel Engeineering SRL

Perioada 2019-2021
În anul 2019, luna septembrie, societatea noastră întâmpină o nouă provocare. Este vorba de proiectul de reabilitare a Drumului Național 73, Pitești - Câmpulung - Brașov, un proiect destul de controversat și întârziat din punct de vedere al execuției lucrărilor. Una din condițiile semnării contractului a fost mobilizarea imediată a cel puțin 2 echipe pentru Lotul 2, sectorul Cristian - Moeciu, pentru a demara execuția lucrărilor la sistemul de evacuare al apelor pluviale.

După începerea lucrărilor, Antreprenorul a cerut din ce în ce mai mult personal și utilaje pentru a acoperi întreaga lungime a Sectorului de aproximativ 28KM. Partea cea mai dificilă a acestui proiect a fost traficul infernal de pe această porțiune a Lotului 2, de care a trebuit să ținem cont, atât pentru ritmul de execuție al lucrărilor, cât și pentru protejarea personalului nostru.

După demararea lucrărilor, în scurt timp am reușit să mobilizăm un efectiv de 60 de lucrători, utilajele și camioanele necesare, astfel reușind să respectăm graficul de execuție asumat și totodata calitatea lucrărilor.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Extindere pista Aeroport Avram Iancu, Cluj-Napoca

Beneficiar

Consiliul Județean Cluj

Antreprenor General - SC NAPOCA SA

În anul 2017, începand cu luna aprilie, compania noastră încheie un contract de transport agregate de balastieră, agregate de carieră, și balast stabilizat (BSC) cu partenerii NAPOCA SA, participând astfel la extinderea pistei de pe Aeroportul Avram Iancu din Cluj-Napoca. Lucrările s-au extins pe o perioadă de 4 luni, mobilizând pana la 13 camioane ansamblu cap tractor și semiremorcă.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Autostrada Lugoj - Deva Lot 3 - Drumuri Tehnologice și Fundații Parapet

Denumire proiect

Autostrada Lugoj - Deva Lot 3, Coridorul 4 Pan European km 56+220 - km 77+361

Beneficiar

CNAIR

Antreprenor General - Asocierea Comsa, Aldesa, Teloxim, Arcadis Eurometudes

Perioada 2018-2019

În anul 2018 lucrările la Autostrada Lugoj - Deva continuă prin încheierea unui act adițional pentru execuția drumurilor tehnologice din zgură și a fundațiilor parapet de la Nodul Holdea. Partea dificilă pentru execuția lucrărilor a fost termenul de finalizare foarte scurt pentru fundațiile parapet deoarece se dorea finalizarea cât mai urgentă a Nodului Holdea, care este ultima descărcare a Lotului 3, si faptul că pentru execuția drumurilor tehnologice zonele de acces au fost reduse, iar amplasamentul lor unul cu probleme din cauza infiltrațiilor de apă.

S-a suplimentat urgent personalul, astfel compania noastră era prezentă în șantier cu un efectiv de 50 de lucrători, personal TESA și utilajele necesare pentru urgentarea lucrărilor și încadrarea în graficul de execuție cerut de Antreprenor.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea

Denumire proiect

Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 2A, Ogra - Câmpia Turzii, Lo 3 Chețani - Câmpia Turzii km 21+500 - km 37+191

Beneficiar

CNAIR

Antreprenor General - Asocierea SC STRACO GRUP SRL - SC SPECIALIST CONSULTING SRL - SC TOTAL ROAD SRL

Perioada 2019

La începutul anului 2019, compania noastră încheie un nou contract de execuție lucrări de Terasamente, pe Autostrada BRAȘOV- TÂRGU MUREȘ – CLUJ – ORADEA, SECȚIUNEA 2A, OGRA – CAMPIA TURZII, un tronson foarte controversat și într-un stadiu nu foarte avansat de execuție.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Amenajare Intersecție Dezmir, Cluj

Denumire proiect

Amenajare intersecție str. Dealului și str. Viilor, Dezmir, com. Apahida, jud. Cluj

Beneficiar

Primăria comunei Apahida

Antreprenor General - SC HEAVY LOAD EXPEDITION SRL

Perioada 2019-2020

La sfârșitul anului 2019, începem lucrările la un nou proiect, în comuna Apahida, jud. Cluj. Proiect de amenajare a două intersecții în Dezmir. Acest proiect include atât proiectare cât și execuția lucrărilor, până la structura rutieră.

S-au făcut excavații pentru evacuarea structurii rutiere vechi, s-au făcut și extra excavații în locurile în care era necesar, rezolvând astfel cu blocaje de piatră problemele terenului moale. S-au făcut șanțuri betonate pentru evacuarea apelor pluviale, accese la proprietăți din țeavă corugată DN300, cu timpane din beton, drenuri de adâncime pentru evacuarea apelor subterane, asfaltare, marcaje, semnalizare rutiera a intersecțiilor.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Drumul Apuseni - Modernizare DJ108K - DJ764B

Denumire proiect

Drumul Apuseni, modernizare DJ108K km 26+455 - km 29+495 și DJ764B km 0+000 - km 22+164

Beneficiar

Consiliul Județean Cluj

Antreprenor General - ARL Cluj-Napoca

Perioada 2020

Începând cu luna mai a anului 2020, împreună cu partenerii noștri de la DVF Construcții și Excavații, am început lucrările de reabilitare a Drumului Județean DJ 108 K – DJ 764 B, numit și Drumul Apuseni, un proiect complex și dificil din cauza zonei muntoase și a zonei de lucru limitată, lucrând sub trafic permanent.

S-a mobilizat un efectiv de 20 de lucrători, utilaje și camioane pentru demararea lucrărilor în cel mai scurt timp, noi, axându-ne pe partea de evacuare a apelor pluviale, drenuri de adâncime executate în stâncă, montare cămine de vizitare, rigole betonate deschise, podețe TIP P2 cu timpane din beton, cameră de cădere și aripi din beton monolit.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Rețea de Alimentare cu Energie Electrică Iluminat Public Zalău

Denumire proiect

Rețea de alimentare cu energie electrică iluminat public în municipiul Zalău și pe centura municipiului Zalău

Beneficiar

Primăria municipiului Zalău

Antreprenor General - SC NEON LIGHTING SRL

Perioada 2020-2021

Un important contract se semnează de către compania noastră în luna septembrie 2019, cu partenerii noștri de la Neon Lighting, pentru execuția lucrărilor de iluminat public în Municipiul Zalău și pe Centura Municipiului Zalău.

S-au executat săpături ale șanțurilor de pozare a cablurilor, săpături pentru fundațiile stâlpilor de iluminat, cofrare și turnare fundații stâlpi, pozarea cablurilor, probarea tuturor rețelelor subterane și refacerea terenului.

Operațiuni executate

Galerie Foto

Infrastructură
Rutieră și Poduri

Infrastructură
Rutieră și Poduri

Mai mult

Construcții
Civile și Industriale

Construcții
Civile și Industriale

Mai mult

Demolări Industriale
și Ecologizări

Demolări Industriale
și Ecologizări

Mai mult

Transport Agregat
de Carieră

Transport
Agregate de Carieră

Mai mult